Prevajanje prevodi

Osnovni poceni prevodi

 Osnovni prevod vam omogo?a splono razumevanje in najve?krat zadostuje za interno uporabo v podjetju, splono razumevanje besedila, poslovno komunikacijo.

Lektoriranje poceni prevodi

Lektoriranje besedila omogo?a poleg prevoda s strani prevajalca tudi preverjanje kakovosti prevoda. Vae besedilo namre? pregleda tudi izkueni  lektor.

Opis storitev

Osnovni prevod vam omogo?a splono razumevanje in najve?krat zadostuje za interno uporabo v podjetju, splono razumevanje besedila, poslovno komunikacijo.
Lektoriranje besedila omogo?a poleg prevoda s strani prevajalca tudi preverjanje kakovosti prevoda. Vae besedilo namre? pregleda tudi izkueni  lektor.


Osnovni prevod


    najugodneja cena- od 11,75 EUR dalje na avtorsko stran za prevode iz tujega jezika v slovenski jezik
    najugodneja cena- od 13,75 EUR dalje na avtorsko stran za prevode iz slovenskega v tuji jezik
    najugodneja cena- od 17,75 EUR dalje na avtorsko stran za prevode iz tujega v tuji jezik
    Povpre?ni rok za prevod: do 7 avtorskih strani dnevno (1500 znakov ali 200 besed na avtorsko stran)
Primerno za: interno uporabo v podjetju, splono razumevanje besedila prevoda, splona besedila, poslovno komunikacijo

Prevod vklju?uje: prevod opravljen s strani prevajalca z ustrezno jezikovno izobrazbo,  prevoda, strojno preverjanje ?rkovanja prevedenega besedila.

Lektoriranje besedila


    najugodneja cena- od 3,95 na avtorsko stran za lektoriranje besedila v slovenskem jeziku
    najugodneja cena- od 4,95  na avtorsko stran za lektoriranje besedila v tujem jeziku  iz slovenskega v tuji jezik


Primerno za: besedila za objavo in tisk, reklamne vsebine, strokovna besedila

Prevod vklju?uje: strokovni prevod prevajalca, lekturo besedila in preverjanje kakovosti prevoda, kon?no urejanje besedila.

Opomba: * Cene ne vklju?ujejo 20% DDV.
                * Avtorska stran obsega 1.500 znakov brez presledkov ali 200 besed.
* kratki prevodi (do 1500 besed) se obra?unajo z minimalnim pavalom v viini od 11,75 na stran za prevod iz tujega jezika v slovenski jezik, 13,75 za prevod iz slovenskega v tuji jezik in 17,75 za prevod iz tujega v tuji jezik.

Popusti


Ob naro?ilu ve?je koli?ine strani prevodov in svojim zvestim pogodbenim strankam nudimo posebne ugodnosti.

Zakaj tako poceni prevodi?

    Uporaba vrhunske tehnologije
    Prevod prilagodimo potrebam strank
    irok nabor prevajalcev in lektorjev
    Izkueni in hitri prevajalci
    Optimizacija administracije
    Enostavna ponudba in poudarek na temeljni storitvi

Prevajalci

Med prevajalci izbiramo le najbolje in najodzivneje prevajalce, ki vsaki? poskrbijo za jezikovno ustrezen prevod. Njihovo delo ni preprosto, saj zahteva dobro poznavanje prevajalskih tehnologij in ogromno jezikovnega znanja. Nai prevajalci se tako redno izobraujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.

Tehnologije

V prevajalski agenciji veliko vlagamo v prevajalsko tehnologijo. Tako lahko vaa besedila prevedemo mnogo hitreje in kakovostneje. Besedilo, ki nam ga posredujete, se lahko s pomo?jo t.i. OCR programov in pripomo?kov pretvorijo v tekstovno datoteko tudi iz formatov, kot so .pdf, .tiff, .jpg, itd.

eXTReMe Tracker